V léčebně využíváte různé formy léčby. Přibližte prosím čtenářům Deníku, co je to klimatická léčba.
Pojmem klimatoterapie označujeme vedený léčebný pobyt v určitém klimatu, při kterém jsou jedinci pod lékařským dohledem. Klimatoterapie je nedílnou součástí léčby při onemocněních dýchacího ústrojí. Nejedná se pouze o samotný pobyt v určitém klimatu, ale i o pohybovou léčbu v příznivých klimatických podmínkách. Klimatoterapie se podílí na zlepšení stavu a funkce dýchacího ústrojí a imunitního systému. Olivova dětská léčebna se nachází v mírně zvlněné a dosud hojně zalesněné krajině v malebném Ladově kraji, v sousedství Voděradských bučin a povodí Rokytky. Celoročně jsou v tomto pásmu nízké hodnoty škodlivin v ovzduší.

Psycholog a psychoterapeut Milan Studnička
Psycholog: Kluci potřebují vyhrávat, dívky mají mít radost ze hry

Další formou léčby je fyzioterapie. Jak dětem pomáhá a jaké techniky k ní používáte?
Cílem fyzioterapie u pacientů s onemocněním dýchacího ústrojí je zlepšení efektivity dýchání u různých obtíží, spojených s dýchacím ústrojím. Zlepšení obtíží vede ke zvýšení celkové fyzické kondice a pohybové výkonnosti. Trénujeme nácvik správného dýchání, odstraňujeme nesprávně zafixované dechové vzorce, které se podílí na vadném držení těla, bolesti zad apod.
Používáme drenážní techniky k uvolnění hlenu z dýchacích cest, nácvik kontrolovaného kašle a také dechovou gymnastiku. Ta slouží k nácviku správného dechového vzorce v klidu i při pohybu, k posilování svalových skupin a mimo jiné i ke zvýšení pohyblivosti hrudní stěny. K inhalacím standardně používáme Vincentku, v indikovaných případech lze přidat i další léčivou látku. K uvolnění měkkých tkání hrudníku a zad slouží míčkování a měkké techniky, používá se i mobilizace žeber a hrudní páteře, relaxační techniky a v indikovaných případech využíváme rehabilitačních ventilů pro posílení dýchacích svalů.

Čtěte celý seriál bez omezení. S předplatným Deník.cz získáte navíc výhodné benefity.

Fyzioterapie je individuální nebo kolektivní záležitost?
Fyzioterapie probíhá jak formou skupinovou, tak individuální. Indikuje ji lékař při příjmu a jednotlivé metody pak volí fyzioterapeut podle kineziologického vyšetření a aktuálního stavu pacienta. Nezbytnou součástí fyzioterapie je edukace pacienta. To znamená, že fyzioterapeut naučí dítě nebo jeho doprovod potřebné cviky, které pak malý pacient provádí v domácím prostředí pod dohledem rodičů.

Co dalšího k léčbě dětí používáte?
Další důležitou součástí léčby je muzikoterapie, která probíhá formou hry na flétnu. Nedílnou součástí léčby jsou koupele perlivé, vířivé a střídavé nožní koupele. Děti pravidelně absolvují i pobyt v sauně, který má preventivní účinek na posílení imunity organizmu, podporuje správnou funkci kardiovaskulárního aparátu, působí svalovou a psychickou relaxaci.

Se Sokolem do života
Se Sokolem do života. Zapojit se může každá mateřská školka

Kdo rozhoduje o tom, kterou z technik je pro dítě nejvhodnější použít?
Léčba onemocnění dýchacího ústrojí probíhá pod kontrolou pneumologa, který provádí konziliární vyšetření včetně funkčního vyšetření plic. Podle vyšetření pak pneumolog nastaví nebo upraví léčbu každému z dětí. Cílem následné léčby onemocnění dýchacího ústrojí je zmírnění dechových obtíží, aktivace dechových svalů, snížení tvorby hlenu, ovlivnění dechového stereotypu, zlepšení pohyblivosti kloubů a páteře, zlepšení plicní ventilace a v neposlední řadě zlepšení psychiky pacienta.

Dá se jednou větou shrnout, jak pobyt v „Olivovně“ dětem prospěje?
Díky pětitýdennímu léčebně-rehabilitačnímu pobytu dochází u malých pacientů ke zlepšení zdravotního stavu a tím ke zlepšení kvality života nejen samotného dítěte, ale i celé rodiny.

Olivova dětská léčebna v Říčanech u Prahy

Na léčbu respiračních chorob dětí se zaměřuje od roku 1995. O děti se tu stará tým zkušených zdravotníků a vychovatelů. Léčebný pobyt je hrazený z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Ke zlepšení zdravotního stavu a posílení imunity dětí pomáhá dechová rehabilitace, fyzioterapie, ale i pravidelný pohyb a pobyt na čerstvém vzduchu v lesoparku léčebny.