Cílem každého setkání bylo, aby se při vzájemné interakci a komunikaci poznávali nejstarší s těmi nejmladšími, zdraví s handicapovanými, aby si rozuměli a společně objevili, jak krásné a zajímavé jsou jejich světy. V neposlední řadě bylo cílem propojení všech tří služeb a vzájemná spolupráce pracovnic jednotlivých služeb.

První tři setkání se konala na zahradě Azylového domu, poslední setkání, na ukončení prázdnin, se konalo v prostorách Centra sociálních služeb v Kyjově. Hlavní náplní každého setkání byly různorodé společné aktivity zaměřené na aktivizaci seniorů, zdravotně handicapovaných a mladých rodin s dětmi v sociální tísni.

Každé setkání bylo zahájeno a ukončeno zpěvem za doprovodu kytary. Nejznámější táborové písničky jako Dajána, Není nutno, Okoř, Montgomery, Stánky a další, dokázaly při každém setkání navodit tu správnou, příjemnou a přátelskou atmosféru. Při výběru písniček se pravidelně střídali zástupci jednotlivých služeb. Na každé setkání připravili klienti se svými pracovnicemi pro všechny malé pohoštění a pracovnice pečlivě připravily různé vědomostní hry, jako AZ kvíz, Riskuj, Piškvorky, či Kimovku na procvičení paměti, pohybové hry jako turnaj v kuželkách, hod na cíl, a pro přítomné děti spoustu zábavných her – venkovní pohádkové pexeso, lov rybiček, skákání v pytli aj. Pomyslnou třešničkou na dortu se pak stala nejoblíbenější hra nejmladších účastníků - židličkovaná, které se na závěr posledního prázdninového setkání zúčastnili všichni přítomní, mladí i staří, děti s maminkami i pracovnice. To bylo legrace!

V dobrém jsme se scházeli a příjemně naladěni jsme se rozešli se slibem, že se opětovně setkáme na další společné akci.

Pracovnice Centra sociálních služeb Kyjov