Nejprve bych chtěl upřímně poděkovat všem švadlenkám, které šijí pro své spoluobčany a potřebné lidi, také všem zdravotníkům, lékařům, zdravotním sestrám, lékárníkům, hasičům, policistům, pracovníkům sociálních služeb i jiným složkám za jejich obětavou práci pro nás všechny.

Velké poděkování a uznání si zaslouží také sbory pedagogů a rodiče, především však maminky za to, že se učí s dětmi, které jsou doma a mají samostudium, protože právě v nadcházející dekádě poznamenané současným stavem, kdy počítáme nemocné a počítáme také s ekonomickou krizí, bude vzdělání a investice do něj velmi důležité.

V současné době se snad ani není čím chlubit, jedině tím, že máme mezi sebou příkladné lidi, kteří neváhají a nezištně se rozhodnou pomáhat. U nás v Josefově takové máme, kdy na moji výzvu, že hledám šikovné švadlenky na šití roušek, zareagovalo několik šikovných místních žen, zároveň jsem vyzval spoluobčany, aby poskytli látky na šití roušek, pokud tedy poskytnout mohou. Zajistili jsme tedy materiál, děvčata šila a šijí dál, za což sklízí můj obdiv. Se svými zaměstnanci jsem roznesl roušky všem občanům, aby měl každý zpočátku minimálně jednu svoji od obce. Budeme se snažit také roušky předat těm, kteří je potřebují, nejvíce tedy zdravotníkům a sociálním pracovníkům. Mám za to, že obdobně to probíhá snad ve všech obcích a městech.

Osobní drobnou zkušenost při obcházení občanů s rouškami snad mohu uvést, že pokud obec, resp. její představitelé, roušku lidem sami nedají, pak si pro ni občané patrně ve větší míře nepřijdou.

Vážení občané Břeclavska a Hodonínska, zdvořile Vás žádám, dodržujte doporučení a nařízení Vlády ČR i svých starostek a starostů, buďte zodpovědní k sobě, ale hlavně ke svým spoluobčanům a noste jakoukoliv přikrývku dýchacích cest, protože rouškou chráníme především ostatní. Věřte, společně to zvládneme, následně oslavíme a budeme pak našim potomkům vyprávět, že jsme stáli při sobě. Také  starostové všech obcí zcela určitě děláme a uděláme vše pro to, abychom svým spoluobčanům pomohli. Nemocným pak z celého srdce přeji, aby se uzdravili.

Motto dnešních dní: „Nestydím se, chráním Vás.“

Vojtěch Pospíšil
starosta Josefova a předseda svazku obcí Region Podluží