V současné době žije v domově 10 maminek a 24 dětí a domov s kapacitou 35 míst je tedy téměř zcela zaplněn. Maminky se zde s podporou pracovníků snaží opět postavit na vlastní nohy, získat vhodné bydlení, naučit se hospodařit s finančními prostředky, starat o děti, vést domácnost, jednat s úřady a mnoho dalšího.

Střelba ze vzduchovky i luku. Děti oslavily svůj den v podhůří Bílých Karpat
Střelba ze vzduchovky i luku. Děti oslavily svůj den v podhůří Bílých Karpat

Výtěžek koncertu, na kterém vystoupil pěvecký sbor Základní umělecké školy Hodonín pod vedením pana Josefa Ilčíka, symfonický orchestr ZUŠ pod taktovkou dirigenta Davida Herzána a pěvecký sbor Barbastella Gymnázia Hodonín, ve výši 16665 Kč bude věnován na renovaci herních prvků na dvorku domova.

Oblastní charita Hodonín velmi děkuje všem, kteří na koncert přišli, poslechli si krásnou hudbu a zpěv bezmála 90 dětí a studentů a podpořili svým příspěvkem dobrou věc.