V pátek zahrála skupina Artemis, která zahájila hodové veselí a naplnila místní sál.

Zdroj: Youtube

V sobotu místní hodová chasa uskutečnila již tradiční večerní obchůzku po vesnici, aby si vyzvedla své tanečnice, i když teploměr ukazoval dva stupně pod nulou. Lidi ani chasu nic neodradilo a při svém putování obcí navštívili také pana faráře, aby jim požehnal a vyzvedli si hodové právo u pana starosty. S oběma si zatancovali a zazpívali Boršické hodové písně, a potom se všichni přesunuli do sálu kulturního domu, kde jim krásně hrála dechová hudba Mistříňanka.

Dnes 28.10.2022 se v Muzeu obce Kobylí konalo tradiční šlapání zelí.
Jako za starých časů. Takto tetičky na Moravě šlapou zelí

Bavily se starší i mladší ročníky, dobrého jídla a pití bylo dost a atmosféra se postupně více a více vyvíjela. Před půlnocí místní chasa krojovaných zazpívala Boršické písně a zatancovala sólo. Byla to krásná podívaná.

V neděli potom proběhla mše svatá v našem kostele patronky sv. Kateřiny a po mši se průvodem přemístili do obecní hospůdky, aby pomalu zakončili letošní hody, přičemž si ještě zazpívali a zatancovali. Tyto hody se velice povedly.

Zdroj: Youtube

Petr Sokol