Z důvodu nerentability zemědělské výroby a uzavírání průmyslových podniků a dolů je v této oblasti vysoká nezaměstnanost, což je příčinou odlivu mladých lidí se vzděláním do oblastí, kde nacházejí pracovní uplatnění. Ve vesnicích tak zůstávají převážně starší lidé, kteří se s přibývajícím věkem nedokáží o sebe a o svůj příbytek dostačujícím způsobem postarat. Proto Charita jako prioritu pomoci viděla v zavedení pečovatelské a následně ošetřovatelské služby a dále vybudování odpovídajícího zázemí pro tyto služby v každé vesnici.

Do dnešního dne se podařilo v pěti vesnicích zavést pečovatelskou službu, celkově zrekonstruovat a vybavit Dům sociálně zdravotních služeb ve Svaté Heleně, materiálně pomoci Dětskému domovu v Pietroasa Mare. Dětem v místních školách pomáhat s vybavením školními potřebami, starým lidem jsou průběžně zajišťovány nezbytné léky a zdravotní pomůcky. Za dobu pomoci proběhlo několik sbírek na pomoc krajanům. Sehnalo se i kompletní vybavení zubní ambulance a průběžně je doplňován potřebný materiál.

Slovácký rok spojil generace folkloristů. Do Kyjova dorazily desetitisíce lidí
Slovácký rok spojil generace folkloristů. Do Kyjova dorazily desetitisíce lidí

Během víkendu 18. - 20. srpna proběhly v jedné z vesnic, ve Svaté Heleně, velkolepé oslavy ku příležitosti 200 let příchodu Čechů do Banátu. Brněnský biskup Pavel Konzbul sloužil slavnostní mši svatou, v sobotu proběhlo otevření naučné stezky a po celý víkend byl připraven bohatý kulturní program (krojovaný průvod, dechová hudba, a další) a výstava fotografií a tradičních krojů. Místní lidé tyto oslavy připravovali celé léto. Programu se zúčastnilo asi tisíc lidí, dorazili krajané, kteří se z Banátu vrátili zpět do Česka, ale i zástupci Oblastní charity Hodonín, kteří během své cesty stihli navštívit i místní pečovatelky, se kterými probrali i pracovní i záležitosti.