Podle pověsti se zde na Hostýně ve 13. století ukrývali lidé při velkém nájezdu Tatarů. Trpěli však nedostatkem vody, a proto se modlili k Panně Marii. Na její přímluvu zde vytrysknul pramen a mohutná bouře donutila Tatary k ústupu.

Zdroj: Youtube

Hostýn je poprvé uváděn jako poutní místo již v roce 1567. Staré obrazy znázorňují Pannu Marii Hostýnskou jako ochranitelku, v rozhrnutém plášti, pod kterým se ukrývají věřící. Současná bazilika byla dostavěna v roce 1748. Vede k ní 250 schodů. Většina schodů je z pískovce, 29 jich je ze slezské žuly. Hostýn patří k nejnavštěvovanějším poutním místům.