Chladné květnové počasí prodlužuje letošní borytobraní na vrchu Děvín u Pavlova. Při vytrhávání invazního borytu barvířského, jehož likvidace je cílem projektu LIFE SouthMoravia, je tak potřeba většího množství dobrovolníků. Za normální meteorologické situace by letošní borytobraní aktuálně končilo. „Tím, že letos prší opravdu hodně, tak rostliny, které dobrovolníci nevytrhli dokonale i s kořenem, ale jen je zalomili, znovu obrazily a vykvetly. Chladné počasí vše zpomaluje, a tak počitáme s kvetením zhruba do půlky června. Následně rostliny, které nestihneme vytrhnout, vysemení, což bohužel opět zvýší jejich počet v příštím roce“ uvádí vedoucí projektu LIFE SouthMoravia Ivana Mariánková.

Biotopy trávníků a lesních stepí v jihomoravském regionu trpí nálety invazivních druhů rostlin, často se tak děje kvůli opuštění půdy a jejímu ponechání ladem nebo nevhodnému hospodaření. Projekt LIFE SouthMoravia, který potrvá do konce roku 2025 má za cíl zlepšit stav sedmi vytipovaných důležitých lokalit. Jednou z nich je Děvín, který je nejvyšší horou Pavlovských vrchů patřící do jádrového území Chráněné krajinné oblasti Pálava. „Základním cílem projektu je vyvinout ucelený systém managementu stanovišť obnovením tradičních zemědělských postupů, zejména pastvy s co nejnižšími náklady,“ uvádí Marek Fügner z ČSOP Onyx, který je řešitelem tohoto projektu, na kterém se také podílí Botanický ústav Akademie věd ČR. 

Josef Severin je folklorní legendou nejen na Podluží.
Foklorní legenda. Podluží si připomíná 105 let od narození Jožky Severina

Dobrovolníci  z občanského sdružení Junák - český skaut, Kaprálův mlýn, kde se sdružují mladí lidé ze skautských organizací z celého světa, aktuálně vytrhávají boryt již třetí týden.

Koordinátor dobrovolnické činnosti Igor Forgáč by potřeboval doplnit stavy. Jedná se o nenáročnou práci ve svažitém terénu. „Potřebovali bychom dobrovolníky klidně i na jeden den. Důležité je mít vhodné oblečení, boty do terénu a chuť pracovat. Dobrovolníci se mohou hlásit i jednotlivě. Nejlepší řešení je samozřejmě parta,“ uvádí Forgáč.

Po dohodě je možné dobrovolníkům proplatit cestovné a zajistit zdarma stravu a ve spolupráci s Chráněnou krajinnou oblastí Pálava i ubytování v historickém centru Mikulova. Ti kdo mají zájem, nechť se ozvou Igorovi Forgáčovi tel.: 737 770 458 nebo na mail: igor.forgac@kapraluvmlyn.cz. 


Pavel Pechoušek