V Masarykově muzeu v Hodoníně působí již od roku 1989, z toho v letech 2000 - 2006 jako vedoucí historického oddělení a v letech 1994-1996 a znovu od roku 2006 až do současnosti ve funkci ředitelky. Již od 90. let se výrazně podílela na přípravě a realizaci nové stálé expozice zaměřené na osobnost T. G. Masaryka, což je téma, jemuž se široce věnuje i při svých mimomuzejních aktivitách, např. při vedení Masarykovy společnosti v Hodoníně.

Rozsáhlá revitalizace Slovanského hradiště v Hodoníně, kterou organizovala, byla oceněna v Národní soutěži muzeí Gloria Musaealis. Stejnou měrou se zasloužila o rekonstrukci hodonínského zámečku, vybudování nového depozitáře s odbornými pracovišti v Kyjově a rekonstrukci sálu Evropa. V současnosti se výrazně podílí na dvou schválených projektech v rámci programu Evropské unie IROP, a sice na Stavebních úpravách a nové stálé expozici v Městském muzeu Veselí nad Moravou a na výstavbě nového depozitáře v prostorách muzea v Hodoníně.

Pozdrav Hodonínsku z Jugošky. Zelený dům pohody vyrazil na ozdravný pobyt u moře
Pozdrav Hodonínsku z Jugošky. Zelený dům pohody vyrazil na ozdravný pobyt u moře

Irena Chovančíková rovněž patří k hlavním organizátorům tradičních muzeologických seminářů, které se v Hodoníně konají za účasti mnoha desítek muzejníků z České republiky i ze zahraničí. Působí také jako vysokoškolská pedagožka, na Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně přednáší předmět „Muzejně výstavní kritika“.

Již řadu let aktivně pracuje také v rámci Asociace muzeí a galerií České republiky (AMG), což je organizace sdružující více než 300 muzeí z celé České republiky. V letech 2002 - 2009 byla členkou soutěžní komise Národní soutěže muzeí Gloria Musaealis, z toho od roku 2005 její předsedkyní. Od roku 2009 až do současnosti pak působí jako ředitelka této soutěže, která se stala skutečně prestižní soutěžní akcí, v níž o ocenění usilují desítky projektů z muzeí celé České republiky a kterou nám závidí i muzejníci z dalších evropských zemí včetně např. Německa nebo Rakouska.

V kovářském klání na Brněnsku zvítězila mladá dvojice kovářka – kovář
Mladá kovářka a kovář zvítězili v kovářském klání v Těšanech

Irena Chovančíková přispěla zejména k rozsáhlé popularizaci soutěže v médiích i v celé kulturní veřejnosti. V roce 2009 byla navíc poprvé zvolena do Exekutivy, vedoucího orgánu AMG, přičemž od roku 2017 až do současnosti vykonává funkci předsedkyně této nejvýznamnější muzejní organizace v České republice. V rámci funkce se podílí mj. na přípravě oborové legislativy a na realizaci odborných publikací z oboru muzeologie. V roce 2022 z titulu své funkce úzce spolupracovala na přípravě a uskutečnění Generální konference International Comitee of Museums (ICOM) v Praze a stejně tak se výraznou měrou zasloužila o úspěšný průběh mezinárodních muzejních konferencí Muzeum a změna/Museum and Change, které se od roku 2005 konají v Praze.