Zámek Hodonín, naše město Hodonín, dnes obec s rozšířenou působností, leží na dolním toku řeky Morava, na hranicích se Slovenskem a žije v něm přibližně 24,5 tisíce obyvatel. Ve městě najdeme celou řadu pro turisty zajímavých objektů, zapsaných do seznamu kulturních památek, jako například kostel sv. Vavřince, jednolodní pozdně barokní kostel vystavěný v letech 1780–1786 na Masarykově náměstí, historickou budovu naši radnice, která byla postavena v roce 1904 v historizujícím stylu od architekta Ernsta Gotthilf-Miskolczyho, nebo taky morový sloup - Mariánský sloup z období vrcholného baroka od sochaře Antonína Rigy, na podstavci datace 1716, který se nachází vedle kostela a mnoho dalších.

Narodil se zde 1. československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Nedaleko od našeho centra, se nachází turisticky zajímavý objekt, kulturní památka Zámek Hodonín. Trojkřídlý barokní zámek z roku 1642, proti bývalé tabákové továrně. Zámek v roce 1746 vyhořel a po požáru byl rozšířen. Budova zámku je jednopatrová. V roce 1746 za Lichtenštejnů přestavěn v jednopatrový barokní lovecký zámek, později sídlo hospodářských úřadů hodonínského panství. V roce 1762 koupil hodonínský velkostatek i se zámkem císař František Štěpán Lotrinský, manžel Marie Terezie.

Zámek v současnosti slouží potřebám Masarykova muzea. Expozice zámku nabízí návštěvníkům prohlídku zámeckých interiérů a muzejní expozici o T. G. Masarykovi. Muzeum vzniklo v roce 1997 a obsahuje jedinou expozici svého druhu u nás, která nám přibližuje život a dílo T.G. Masaryka.

Část historických informací o našem zámku jsem čerpal z webových stránek Hrady.cz a stránek Turistického průvodce po České republice - Atlas Česka.

Zdeněk Hanko