„Snažíme se, abychom epidomiologickou situaci v našem městě udrželi na uzdě, tak jsme zkusili oslovit kraj. Jsme město, kde se nachází velké množství škol a školy je potřeba velmi chránit ještě před úplným návratem studentů do lavic. Jsme rádi, že se toto dobrovolné protestování zaměstnanců škol podařilo uskutečnit a velkou zásluhou na tom má paní ředitelka Střední školy Strážnice Petra Fialová,“ uvedla k akci starostka Renata Smutná.

„Zaměstnanci naší školy vytvořili rezervační systém, kam se každý rezervoval na daný čas, tím pádem nebyly fronty. Otestovalo se přes devadesát pedagogů,“ doplnila ředitelka Střední školy Strážnice Petra Fialová

Testování pedagogů naplánovali také na školách v Kyjově a prováděli ho pracovníci SurGal Clinic.

EVA HELÍSKOVÁ

Městský úřad Strážnice