Cyrilometodějská pouť na Podluží se letos po nucené "tornádové přestávce" opravdu vydařila. Nejen, že se na její přípravě letos podílela také přeshraniční obec Kopčany spolu s obcí Mikulčice a zaznívaly tak modlitby, zpěvy, liturgická čtení i žalmy ve slovenštině i češtině, ale i účast z řad církevních otců byla v pravdě velkolepá.

Uvedení Jana Graubnera do úřadu pražského arcibiskupa se účastnili i krojovaní a členové Orla ze Strážnice, kde arcibiskup vyrůstal.
Kroje a koláčky v katedrále. Strážničané v Praze doprovodili Jana Graubnera

Slavnostní mši celebroval emeritní brněnský biskup Vojtěch Cikrle a koncelebrovali: nově zvolený pražský arcibiskup Jan Graubner a biskupové František Radkovský z plzeňské diecéze, Martin David z ostravsko-opavské diecéze a Josef Nuzík - nový administrátor diecéze olomoucké. Jako zázrakem se déšť, který nás strašil v průběhu dne, těsně přede mší zcela utišil a příjemné klima panovalo po celou bohoslužbu, na jejímž konci vysvitlo slunce, do jeho svitu spadlo několik kapek a tak se s námi všemi věřícími, jednadvaceti kněžími a pěti biskupy při odchodu z akropole hradiska loučila duhová "slavobrána".

Mnozí z nás přemýšleli, že duha v příběhu o Noemovi byla slibem Božím, že již nesešle na lidstvo ničivou potopu. Doufejme, že tentokrát Bůh slibuje: "Už žádné tornádo!"

Hana Novotná

Slovanské hradiště v Mikulčicích