Chtěl bych poděkovat všem lékařům a sestřičkám pod vedením paní primářky MUDr. Markéty Repíkové. Poděkování a uznání ale patří všem, kteří se podíleli na mém léčení. Děkuji moc.


Jan Zelinka,
Dubňany