Státní svátek 17. listopadu připomíná protesty studentů proti nacistické okupaci v roce 1939. Avšak spojujeme si jej zejména s událostmi z roku 1989, které vyvrcholily pádem komunistického režimu a umožnily tak svobodný život českých obyvatel a rozvoj naší vlasti.

„Je potřeba si uvědomit, že svoboda ani demokracie nejsou zadarmo a i dnes je potřeba za tyto hodnoty bojovat,“ uvádí veselský starosta Petr Kolář.

Město Veselí nad Moravou si tak každoročně připomíná tento den pietním setkáním, kterého se účastní představitelé města, ale rovněž obyvatelé z Veselí a okolí. Stejně tak tento rok, ve čtvrtek 17. listopadu v 15:00 hodin, si společně zavzpomínámea zapálíme svíci v parku Petra Bezruče u památníku věnovanému obětem válek a totalitních režimů.

Po pietním aktu se mohou návštěvníci těšit z uvedení výstavy Máničky z Veselí a dozvědět se tak o životních příbězích pětice představitelů tzv. „závadové mládeže“, které spojoval odpor k tehdejšímu režimu a touha po svobodě. Pro příchozí bude připraveno skromné občerstvení. Výstava s názvem Máničky z Veselí představuje příběhy generace, která prožila dětstvív 60. letech a potkávala se v obnovené skautské organizaci, na jejíchž hodnotách vyrůstala.

Skauti se často scházeli i po zákazu a během dospívání se přidali k máničkám. Dlouhé vlasy, tramping - snaha o alespoň částečný život mimo systém. Byl to fenomén celé jedné generace. Tzv. závadová mládež byla často v hledáčku StB. Avšak po Sametové revoluci se vydali naprosto různými směry.

Den bude zakončen Svátečním koncertem, který je organizován veselskou Základní uměleckou školou. V prostorách koncertního sálu se můžete od 16:00 hodin těšit na vystoupení houslového virtuose Jiřího Vodičky a na hvězdu českého klavírního nebe Martina Kasíka.V programu zazní díla L. Janáčka, F. Chopina, C. Saint-Saense a C. Francka. Připravena zde bude také ochutnávka martinských vín.

Simona Dufková

Veselí nad Moravou