Hned ráno přijeli čtvrťáci a páťáci na svých kolech bezpečně po cyklostezce až k chatě. Zde bylo připravené slavnostní zahájení za zvuků lesního rohu. Následovala výuka na jednotlivých stanovištích. Žáci se pod vedením lektorů dozvěděli, jak se pěstuje les, jaké dřeviny se sází, kdy, kde, čím a proč. Největším zážitkem pro všechny bylo vysazení stromku vlastníma rukama. Na dalším stanovišti si žáci sami zkusili označit stromy, které jsou určeny ke kácení. I když bylo krásné počasí, sluníčko svítilo, důležitým tématem byla voda v lese a její koloběh. Člověk a jeho svět, pracovní činnosti, ale i matematika měly ten den své místo ve výuce. Žáci měřili obvod stromů, dozvěděli se jaké veličiny a proč je lesníci v lese měří. Všichni se snažili být v lese tišší a ohleduplní. Ale děti jsou děti, a tak moc lesních zvířat k vidění nebylo. Přesto si ale mohli pohladit koně, který sváží dřevo při těžební činnosti.

Během lesního vyučování proběhly i rukodělné práce. Někteří drželi poprvé v ruce vrtačku a pod přísným dohledem si sami zkusili udělat ze dřeva hezkou ozdobu. Ke konci zajímavého dopoledne došlo ke sdělování zážitků. Žáci zjistili, jak inspirativní je pobyt v lese, kolik nových poznatků se dozvěděli. Moc se jim líbilo, že měli možnost si zkusit mnohé neznámé činnosti. Velké poděkování patří odborným lektorům za to, že přiblížili dětem les a práci lesníka. A nejhezčí slova, která zazněla na závěr: „Teď, když půjdu s rodiči sem do lesa k Hubertce, určitě se budu dívat, jak roste můj stromek a co se tady v lese změnilo. A bude se mi tady určitě víc líbit, když vím, jak to u nás v lese chodí.“

JITKA BRHELOVÁ

ředitelka školy