Spoustu aktivit si pro mladší žáky připravili letošní osmáci. Výsledkem projektového dnu zdraví bylo odlehčení tradiční školní výuky, získání nových poznatků a zkušeností využitelných v dalším životě a uvědomění si důležitosti hodnoty zdraví.

Nádraží Vlárské dráhy ve Slavičíně
Komentář Vlastimila Tělupila: Nádraží žila společenským životem, dnes chátrají

Závěrem bych chtěl poděkovat za spolupráci na této akci především Oblastnímu spolku Českého červeného kříže v Hodoníně a strážnické jednotce sboru dobrovolných hasičů.