Ve třech sálech muzea a také v prostoru nádvoří vystavovalo na skoro 100 metrech stolů více než 20 sběratelů minerálů z Česka Polska i Slovenska. A vedle klasických minerálů a fosílií, kterými se mohli návštěvníci potěšit okem i odnést si je domů, se návštěvníci mohli naučit vytvářet i vlastní šperky z broušených kamenů. Mohli si také nechat rozříznout přinesený nebo koupený vzorek horniny, minerálu nebo zkamenělinu. Zvláště někteří amoniti z Polska ukrývali nádherné krystaly vyplňující vnitřní komůrky schránky a tak se několika návštěvníkům podařilo získat tento „jackpot“.

K vidění byly i nádherní drúzy krystalů z cukru a čokolády nebo i voňavých mýdel, které byly k nerozeznání od těch skutečných.

Součástí této akce bylo také nedávno otevřené paleopískoviště, kde si především děti mohli z písku vyhrabat zkamenělinu napři trilobita nebo amonita, ale také i malého dravého dinosaura Tyrannosaurus rex. Rovněž mohli vytěžit z písku rýžováním pár zrnek „zlata“.

Letošní burza přilákala skoro pětistovku návštěvníků, kteří v muzeu a jeho okolí příjemně strávili i několik hodin.

Stanislav Benada 

Muzeum naftového dobývání a geologie