První červnový den tradičně patří dětem.  A proto tak, jako mnohá města, se i hasiči z Hodonína za pomocí sboru a Města Hodonín rozhodli uspořádat program pro naše nejmenší. Děti si mohli prohlédnout zásahovou techniku, a to nejen tu naši, ale i okolních sborů. Předváděly se také hasičské dovednosti, které si mohly děti i dospělí sami vyzkoušet.

Počasí nám přálo, a proto jsme mohli vytvořit  také oblíbenou hasičskou pěnu. Předvedli jsme i ukázky hašení hořícího domku a reakce, co nastane při hašení hořícího oleje vodou. Za asistence hodonínského sboru, který vychovává děti v oblasti hasičského sportu si děti mohly vyzkoušet překážkovou dráhu zvanou TFA, a to i ti úplně nejmenší. Dále si děti vyzkoušely přesnost při simulaci hašení ohně na střeše domečků. Během akce měla jednotka další dvě stanoviště, kde se nacházel stánek první pomoci a na dalším technické vybavení hasičů.

Závěrem bychom chtěli poděkovat dobrovolným sborům z Rohatce, Čejče a zahraničnímu Holíči, kteří přijali naše pozvání a na chodu celého dětskéhho dne se s námi společně podíleli.

Jiří Dostál