Uživatelky nemohly přijímat návštěvy blízkých, nemohly jezdit ke svým rodinám, děti se nudily, bylo těžké je zabavit, a my pracovnice jsme se dusily v rouškách. Nastaly chvíle, kdy atmosféra by se snad dala i krájet. Přesto všechno jsme se snažili tuto dobu ustát a pomohla nám v tom hlavně arteterapeutická tvoření přírodními barvami země. Společným tvořením, do kterého se s chutí zapojily i ty nejmladší děti, za účasti svých maminek, bylo vytvořeno několik dílek, která se nám nakonec tak líbila, že jsme je přihlásili do výtvarné soutěže, pořádané Univerzitou Karlovou, a nazvanou BOŽE, KDO JE ČLOVĚK, ŽE NA NĚJ PAMATUJEŠ?

Jaké bylo naše překvapení, když naše dílka byla vybrána a vystavena v kostele u Pražského Jezulátka v Praze. Zde je mohli návštěvníci shlédnout v době od 10. do 30. června 2020.

Malí výtvarníci byli oceněni hodnotnými věcnými cenami a také sladkostmi, ze kterých měli obzvláště radost. Ceny za všechny převzala pracovnice zařízení Obrová, která se osobně zúčastnila slavnostní vernisáže.

Uplynulá doba byla opravdu těžká, ale i v obtížích se dá objevit jiná dimenze, která nás vzájemně posílí a pomůže překonat chvíle smutku a beznaděje.

Jitka Obrová

Azylový dům Kyjov