Je mnoho moderních způsobů, jak učit žáky znalostem a dovednostem pro život. Není to jen o materiálním vybavení, ale především o nadšení a práci pedagogů a takové na naší Základní škole T. G. Masaryka v Šardicích máme. Hledáme různé možnosti zapojení našich žáků do školních i mimoškolních projektů.

Oslavy 800 let obce a 100 let kopané v Čejči.
Čejč po 800 letech. Rodáci obdivovali výstavy i sportovní výkony fotbalistů

V letošním školním roce se žáci 4. a 5. třídy zapojili do projektu České spořitelny Abeceda peněz. Výsledkem mnoha vyučovacích hodin, kdy se žáci učili základům finanční gramotnosti, byl zisk z prodeje vlastnoručně vyrobených drobností. Žáci si pod vedením učitelů založili svou vlastní firmu, ve které museli propočítat náklady, zboží vyrobit a ocenit. Využili ve své práci i digitální gramotnost, protože si vytvořili propagační materiál, nafotili zboží a s pomocí vyučujících začali prodávat výrobky na e-shopu. Pro zamluvené zboží si kupující mohli přijít na „jarmarkové“ odpoledne a dokoupit i jiné hezké předměty. Žáci se učili přijímat platbu jak hotově, tak i kartou. Získaný finanční obnos všechny překvapil a malí podnikatelé teď řeší, jak s ním dobře naložit.

Folklorní festival Senioři 2022 je již tradiční akcí petrovských Plžú.
Senioři roztančili Plže. Jejich věk by jim nikdo netipoval, podívejte se

Ale nejen finanční a digitální kompetence jsou životně důležité. Snahou nás učitelů je vychovat slušné sebevědomé mladé lidi. Již několik let je v naší škole tradicí vystoupení vycházejících žáků při tzv. absolventských pracích. Před svými spolužáky, učiteli, kamarády, rodiči i hosty předstoupí žáci s krátkou prezentací na téma, které je jim blízké a které je baví. V letošním roce jsme se tak dozvěděli informace např. o tancích, motocyklech, animacích, hře šachů, snech nebo o vaření. Vždycky je to pro nás všechny příjemně strávený čas s našimi vycházejícími žáky. Máme možnost vidět, jak naši žáci umí vystupovat, mluvit a prezentovat své znalosti a zájmy. Jsme na ně hrdí a vidíme obrovský kus práce, který vykonali oni i my pedagogové.

Jitka Brhlová

ředitelka Základní školy T. G. Masaryka Šardice