Festival a ples se každoročně koná v Hodoníně a v Dolních Bojanovicích za dlouhodobé finanční podpory Hodonína, Dolních Bojanovic i dalších podporovatelů.

Přestože letošní 21. ročník proběhl 6. a 7.listopadu 2020 z důvodů koronavirové pandemie jen symbolicky, setkal se s velkým zájmem veřejnosti. Zájemci si mohli prostřednictvím webových stránek Oázy Hodonín pustit video z loňského 20.jubilejního ročníku festivalu Tolerance a Slováckého humanitárního plesu a zakoupit si symbolickou virtuální vstupenku formou daru na účet číslo 1654330257/0100. Přispět mohli i do kasičky veřejné sbírky v Dolních Bojanovicích v prodejně potravin.

Aby bylo naplněné hlavní poslání pořádání těchto akcí, výtěžek použijeme na výstavbu a provoz bezbariérového areálu pro ZH Oáza Hodonín.

Děkujeme tímto všem, kteří již touto formou přispěli, či do konce tohoto roku ještě přispějí!

Kolektiv Oázy Hodonín