V období od 8. do 22. srpna obec Nová Lhota hostí skupinu mezinárodních dobrovolníků, kteří svou prací přijíždí podpořit sběr bylin a následnou výrobu místního tradičního čaje, který je takto distribuován již řadu let. Projekt je pořádán organizací INEX-Sdružení dobrovolných aktivit, za podpory Evropského sboru solidarity.

Skupina deseti dobrovolníků z celého světa bude místní komunitě Nové Lhoty pomáhat se sběrem, kombinací a výsledným vařením organických bylinných čajů, které neoddělitelně tvoří část zdejší kultury a tradičních hodnot. Mimo podílení se na přípravě a výrobě čajů mají účastníci možnost podílet se i na balení a distribuci čajů, být pomocnou rukou při údržbě vesnické zeleně či spravovat společná prostranství v obci.

Z akce ZaChraňte stodoly 2021.
Hrubou Vrbku po roce opět obsadí hlínaři. Naučí zájemce praktickému řemeslu

Kromě samotné práce v místní výrobně čajů se dobrovolníci budou podílet na zvelebování místní komunity, prostředí obce a zapojení se do živé místní kultury. Mimo jiné je cílem i poznávání místních tradic, podílení se na denních aktivitách místní komunity i bližší prozkoumání Karpatské oblasti a její historie.

Projekt je organizován pod hlavičkou programu Evropského sboru solidarity, který finančně podporuje mladé lidi ve věku 18 až 30 let v zapojení se do dobrovolnictví. Dobrovolníkům je v rámci programu vrácen zpět účastnický poplatek a proplaceno cestovné.

Baťův kanál ve Strážnici zažil Srpnové červánky.
Romantika jako v Benátkách. Ve Strážnici lidé prožili Srpnové červánky

INEX – sdružení dobrovolnických aktivit je nevládní nezisková organizace, která se od roku 1991 zabývá mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním. Dobrovolníkům umožňuje díky databázi s cca 2000 projekty vycestovat do 70 zemí světa. Z důvodu rizika šíření koronaviru se INEX letos ale zaměřil na lokální úroveň. V současnosti má INEX společně s partnerskými neziskovými organizacemi, spolky a obcemi na letošní letní sezónu připraveno 29 workcampů po celém území České republiky.

Sonya Marková

INEX-SDA

O zábavu na hodech se starala místní chasa. Přípravy probíhaly několik měsíců dopředu.
Na Slovácku zase hodovali. Koláčky, tanečky, víno a cimbálovka zaplnily Josefov