K tanci a poslechu vyhrávala dechová hudba Vracovjáci. Ples zahájili krojovaní předtančením České besedy. Připravená byla bohatá tombola.

Jana Kaňová