K tanci a poslechu vyhrávala dechová hudba Vracovjáci. Ples zahájili krojovaní předtančením České besedy. Připravená byla bohatá tombola.

Spolek Petrov žije uspořádal Valentýnský jarmark.
Slunečná sobota lákala na jarmark do Petrova

Jana Kaňová