Podél řeky Bečvy, největšího levostranného přítoku řeky Moravy jsme uskutečnili v rámci expedice Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu další třídenní putování na koloběžkách.

Letošní trasa začínala v Hranicích, kde jsme před rokem ukončili minulé putování. Proti proudu řeky Bečvy jsme pokračovali do 53 kilometrů vzdáleného Hutiska – Solanec, kde trávily prázdniny ostatní děti z domova na letním táboře Domu dětí a mládeže Kyjov. Tábor jsme si také trochu užili, protože jsme tam dvě noci přespali. Ráno jsme trochu polámaní, ale i tak plní sil vylezli z našich stanů a pokračovali v putování na koloběžkách.

Při návštěvě Městské policie v Azylovém domě Kyjov se děti dozvěděly více o náročné práci policisty.
Policie v Azylovém domě v Kyjově: museli na děti vytáhnout pouta

Druhý den jsme si trochu odpočinuli, protože nás strejda Jarda vyvezl autem na Pustevny, které jsme po hodinové obhlídce krásných staveb architekta Dušana Jurkoviče sjížděli z kopce dolů až do Rožnova pod Radhoštěm. Při sjezdu dolů nám nabízely Beskydy jednu překrásnou vyhlídku za druhou. To že jsou Beskydy překrásné nám potvrdil třetí, poslední den, kdy jsme jeli po proudu Vsetínské Bečvy pěknou cyklostezkou na Moravě z Karlovic do Vsetína.

Celkem jsme za tři dny ujeli na koloběžkách 110 kilometrů a překonali převýšení 500 metrů, které nebyly jen dolů, ale i nahoru. Do kopce jsme byli nuceni jít pěšky, avšak to k cestování na koloběžce jednoduše patří a i tak jsme si akci všichni náramně užili.

Filip Schreiber

Dětský domov v Hodoníně