Mládenci v krojích, v čele s Radkem Dostálkem, ale také různé masky jako voják, Červená Karkulka, Pipi dlouhá punčocha, jeptišky, smrtka s kosou a další, doprovázené cimbálovou muzikou Vitaj, prošli celým Kněžpolem. Při obchůzce se tančilo, zpívalo a mezi všemi panovala dobrá a veselá nálada až do večerních hodin.

Chasa obcházela domy a lidé jim dávali výslužku. Nejčastěji to byly klobásy nebo slanina, které jim domácí napíchli na šavli. Pochutnat si mohli také na božích milostech, koblihách, jednohubkách nebo dalších pochutinách. Nechyběla ani pálenka na posilnění. Mládenci v krojích zatančili typický fašankový tanec pod šable.

Zdroj: Youtube

Tradice fašanku, stejně jako ostatní tradice, napomáhá pospolitosti v obci. Kněžpolská chasa se snaží tyto tradice zachovát již 20 let. Jak řekl předseda spolku Tomáš Hubáček, mladí členové stále přicházejí, někteří ze spolku odejdou, ale základ chasy pořád zůstává stejný. Důležité je, že zájem o zachovávání tradic mezi mladými v Kněžpoli stále je. Fašanková obchůzka toho byla příkladem.