Startuje v půl sedmé večer na Masarykově náměstí ochutnávkou toho, na co všechno se mohou návštěvníci těšit. Od sedmi večer zahraje kapela Je tu někdo? Většina z šestadvaceti akcí se uskuteční pod širým nebem. Více o programu na www.soulfly2020.webnode.cz. Najdete zde i případné změny v programu, které mohou nastat v souvislosti s rychle se měnícími nařízeními kvůli koronaviru.

Festival SoulFly pořádá FIKUS, nezapsaný spolek v těsné spolupráci s Náboženskou obcí CČSH v Hodoníně, Masarykovým muzeem v Hodoníně, Domem kultury v Hodoníně, zapsaným spolkem Milion chvilek pro demokracii a jeho pobočkami v Hodoníně a Břeclavi a s několika desítkami dobrovolných spolupracovníků.

Petr Vaculovič, Daniela Andršová a Michal Oliva