Více o programu najdou zájemci na www.soulfly2020.webnode.cz. Najdete zde i případné změny v programu, které mohou nastat v souvislosti s rychle se měnícími nařízeními kvůli koronaviru.

Festival SoulFly pořádá FIKUS, nezapsaný spolek v těsné spolupráci s Náboženskou obcí CČSH v Hodoníně, Masarykovým muzeem v Hodoníně, Domem kultury v Hodoníně, zapsaným spolkem Milion chvilek pro demokracii a jeho pobočkami v Hodoníně a Břeclavi a s několika desítkami dobrovolných spolupracovníků.

Petr Vaculovič, Daniela Andršová a Michal Oliva