Koncem srpna nastal čas děkování přírodě za její štědré dary. K požehnání úrody došlo také ve Strážnici, a to v neděli 5.9.2021 dopoledne u sochy svatého Floriána ve Starém městě. Slavnostní dožínkový průvod s více než dvěmi stovkami krojovaných pokračoval do kostela Panny Marie, kde se konala děkovná mše svatá.

Eva Helísková