Třetí říjnový víkend se v obci nesl ve znamení hodové zábavy, a to hned od pátku, kdy se za dunivých melodií cimbálové muziky stavěla mája. Aby však hody mohly začít, museli stárci a stárky požádat o povlení k hodům starostu Ždánic. To jim pan starosta udělil a zábava tak mohla začít. Páteční večer zahrála v Kulturním domě kapela EXIT.

Hodové sobotní ráno začalo zvaním na hody se stárky a dechovou hudbou Dambořanka. Krojovaní chodili dům od domu a zvali. Burčák a slivovice tekly proudem a místní tancovali kolem dokola. Večer všechny potěšila dechová hudba Dambořanka a cimbálová muzika Hradisko.

Aby si místní chasa trochu vydechla, začal program závěrečného dne hodů, neděle, až v od odpoledních hodinách, a to vystoupením Ždáničánku a Cimbálové muziky při Základní umělecké škole Ždánice. Ve dvě hodiny už krojovaný průvod procházel obcí a před městským úřadem předali stárci hodové právo starostovi.