Letos Ratíškovicím přálo počasí, což se projevilo i na velké účasti krojovaných a přihlížejících diváků v průvodu krojovaných, který je hlavní částí víkendových hodových oslav.

V tomto roce byl průběh barevného procesí pozměněn, což se projevilo na dynamice celého nedělního odpoledne. Po sváteční mši, která začínala ve 14 hodin, se krojovaní přesunuli z kostela na hlavní autobusovou zastávku,kde již čekali další  účastníci průvodu. Následně se celá krojovaná družina přesunula za doprovodu dechové hudby Veselá muzika na taneční parketv areálu Baníku, kde již čekal pan starosta, aby povolil nebo třeba i zakázal hodové veselí. Po všech nezbytných procesních úkonech nakonec byly ratíškovické Hody povoleny a mohlo se tančit a zpívat až do brzkých ranních hodin.

Josef Hanák