Na fotografiích jsou zachyceni tito živočichové: Nosatec- Klihoroh devětsilový, Lovčík hajní, Tesařík dvoupásovaný, Lišejníkovec černý, Listohlod, Drvohlodka rezavá,Okáč pýrový a další. Chcete - li je vidět osobně, vypravte se na procházku kolem řeky Moravy, kde mají na loukách a v houští svůj domov.

Anna Hromková