Ve dnech 18.-19.6.2022 se konaly oslavy 120.výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Věteřov. V sobotu 18.6. v 15:00 byly oslavy zahájeny slavnostním průvodem od hasičské zbrojnice na hřbitov, kde byli uctěni zemřelí bratři hasiči a proběhla společná modlitba. První den oslav byl zakončen výroční schůzí. 

Druhý den oslav začal programem pro děti, které stříkaly na terče, následovalo krátké představení hasičské techniky ukázka zásahu veteránů z Nenkovic . Nejen děti, ale i dospělí si mohli prohlédnout hasičské automobily, které přijely z okolních vesnic. Na závěr předvedla  jednotka ze Žarošic, která se specializuje na dopravní nehody, vyproštění osoby z osobního automobilu hydraulickými nůžkami.

Hana Kolaříková

Starostka obce Věteřov