„Na Krčích, jedinečném kusu nivní krajiny, dnes nikdo nehospodaří, a tak zarůstají invazivními druhy rostlin a náletovými dřevinami a keři. Ubývá zde druhů rostlin a živočichů, pro které by tu jinak byl prostor. Pro člověka je to jen další opuštěné zarostlé místo. Abychom vrátili Krčím jejich krásu a pestrost, chceme vzít péči o toto území do vlastních rukou,“ říká Martin Václavík, předseda břeclavských Brontosaurů.

Krče péči člověka potřebují, aby si udržely svoji jedinečnost a krásu. „V Hnutí Brontosaurus se dlouhodobě staráme o podobné lokality - navracíme krajině její rozmanitost a snažíme se zabránit zkáze cenných oblastí,“ říká programový ředitel Hnutí Brontosaurus Dalimil Toman. „A Krče budou díky své dostupnosti lokalitou ukázkovou inspirující lidi k podobným projektům i k ochraně přírody obecně.“ dodává Toman.  

Brontosauří plánují v lužním parku vytvořit systém tůní a mokřadů pro zadržení vody a návrat vodního ptactva. Živočichům obnoví přirozené úkryty a zdroje potravy, pečovat budou o pestrost zdejších luk. Postupně je v plánu vysadit také sad původních odrůd ovocných stromů či solitérní duby a vybudovat ptačí pozorovatelnu.

„Toto přírodně pestré místo chceme v budoucnu zpřístupnit lidem pro poznávání přírody, procházky a relaxaci. Vybudujme naučnou stezku, která provede krásou luhu i možnostmi péče o přírodu, která leží těsně za hranicemi našeho města.“ popisuje Martin Václavík.

V těchto dnech Hnutí Brontosaurus zahájilo sbírku na počáteční etapu tvorby parku. Prostřednictvím portálu www.Darujme.cz může záměr podpořit i široká veřejnost. Z prostředků sbírky budou vykupovány první pozemky.  

Právě teď je ideální příležitost přispět - každou darovanou korunu totiž zdvojnásobí Nadace Open Society Found.

„Pojďme spolu vytvořit kus živé a rozmanité krajiny nedaleko centra Břeclavi, kde je dobře přírodě i člověku.“ vybízí Martin Václavík.

Podrobné představení projektu veřejnost najdete na webu projektu.

Hnutí Brontosaurus Břeclav