Večer krojovaní spolu se zástupci Divadelního spolku Svatopluk sehráli masopustní pochovávání basy. Večerem hudebně provázela Dechová hudba Bojané a Cimbálová muzika Malina.

JIŘÍ KOSÍK