Navzdory zpřísňujícím se opatřením jsme se hodů nechtěli vzdát a s přípravami jsme neotáleli stejně jako předchozí roky. Došlo tedy ke kácení, strouhání a stavění máje, chystání zeleného, pečení koláčků, škrobení a žehlení krojů a spousty dalších úkolů, které jsou při přípravě hodů nezbytné.

Tímto bychom proto rádi poděkovali všem chasníkům, kteří věnovali svůj volný čas chystáním hodů a bez jejichž pomoci by realizace hodů nebyla možná. Jsou to studenti, kteří dali předhodovým pracím přednost před výlety a tábory, ale také pracující, kteří si brali volno, aby mohli dojít pomoct.

Hody by ovšem neproběhly ani bez Vás, široké veřejnosti, která nás došla podpořit na krojový průvod i na zábavu „pod zelené“. Vždy je radost mít pro koho juchat a zatančit v průvodu i na náměstí. Vaše podpora je pro nás motivací k udržování tradic a věnování našeho času veškerým přípravám.

Také díky Vašim příspěvkům u vstupu a letos poprvé i u našeho stánku na jarmarku jsme schopni realizovat řadu důležitých kroků, které vedou až k velkému finále, a to konání Svatovavřineckých hodů. Folklorní rok však není jen o hodech, scházíme se a účastníme se i jiných akcích v průběhu roku. Budeme proto rádi za Vaši podporu a náklonost i v budoucích letech, abychom se mohli folkloru věnovat co nejvíce.

S láskou k tradicím, Vaši hodonínští stárci

Kateřina Kopecká, Veronika Valuchová, Martin Novák a Michal Hvorecký