Návštěvníci na nich první den mohli shlédnout, jak místní chasa staví máju,výstavu obrazů Františka Pavlici a večer si dopřát vystoupení cimbálové muziky Fraj.

Druhý víkend v říjnu Ratíškovice žily krojovanými hody.
Foto: Takto slaví své krojované hody ratíškovická chasa. Krása pohledět

V sobotu se konala tradiční obchůzka a hodová zábava, tentokrát s dechovou hudbou Svárovanka a cimbálovou muzikou Jožky Staši. Jako třešnička na dortu byl program závěrečného dne hodů. V neděli prošel Hroznovou Lhotu krojový průvod a konala se hodová mše svatá.

Vracovské hody patří k největším na Moravě.
Hody ve Vracově patří k největším na Moravě, v neděli šli krojovaní do průvodu