Kolikrát jsi byla v Berlíně a s jakým programem?

V Berlíně jsem byla čtyřikrát, poprve jsem byla v Benda Saale v Grunewaldu v lednu 2019, kde bylproveden cyklus 3 sonát E.Griega. Měla jsem čerstvě v repertoáru všechny sonáty E. Griega a Petr Vašíček nás tenkrát pozval s klavíristkou Boženou Englerovou do Berlína, abychom provedli celý cyklus v jednom koncertě.V listopadu 2019 jsme na přání pana varhaníka Hinskena hráli v sále St. Bernharda – Berlin - Dahlems Petrem Vašíčkem koncert s programem: F. Schuberta, A. Schnittkeho, J.S.Bacha, L.V.Beethovena, A.Dvořáka, A.Piazzoly a J. Masseneta.V březnu 2020 jsem společně s Petrem Vašíčkem hrála koncert L.V.Beethovena v Benda – sall , na tomto koncertě hrála také moje dcera Kristýna s violoncellovou sonátou J.B.Brevala, pamatuji si společný přídavek od Tartiniho pro housle a cello, bylo to poprvé, co jsem s dcerou veřejně vystupovala.A s houslovým koncertem Beethovena jsme se setkali i nyní 27.ledna 2023, znovu na pozvání pana Hinskena, v sále St. Bernharda. Na úvod jsme s Petrem Vašíčkem hráli překrásnou houslovou sonátu c-moll od Františka Bendy, ke které vypracoval klavírní part Nobuaki Tanaka ( Japonsko ), prezident nadace F.Bendy. Velmi si Vážím, že přiletěl osobně do Berlína na náš koncert. Jako druhá skladba koncertu zazněl tedy houslový koncert L.V. Beethovena D – Dur op.61 a jako přídavek jsme vybrali Beethovenovu Romanci G – Dur, op.40.

Jezdíš ráda koncertovat do Berlína?

Velmi ráda!!! Berlín je velmi významné město, co se týká kultury. Je to sen každého hudebníka, zahrát si koncert v Berlíně! Mám velmi krásné vzpomínky na berlínské publikum, je vzdělané, znalé v kultuře a vším co s tím souvisí, vděčné a srdečné. Berlínské publikum ocení preciznost, ale je také zároveň otevřené k osobité interpretaci, samozřejmě v rámci skladatelova záměru. Vždy jsem sklidila mohutný potlesk a co mne velmi naplňuje, jsou rozhovory po koncertech s velmi zajímavými lidmi, kteří jsou rozličných profesí. Debaty o hudbě, výměna zkušeností a pohled na kulturu z různých úhlů pohledu, vždy se dozvím něco nového, nebo se inspiruji do budoucna. Tudíž po koncertě odcházíme obohaceni všichni a to je krásné!

Braniborská brána v Berlíně.
Cestopis ve fotografiích: Kolosální Berlín. Tajuplné město zakleté v čase

Přijedeš zase koncertovat do Berlína a kdy?

Ano, máme mnoho plánů. Nejspíše v dubnu, nebo v květnu bych si měla poprvé zahrát s panem Hinskenem, což je pro mne velká čest a radost. Nejspíše bude na programu jedna ze sonát G.F.Handela s varhany a určitě Chaccone J.S.Bacha pro sólové housle, program a datum bude ještě upřesněn. Dále plánujeme s Nobuaki Tanaka a Petrem Vašíčkem další skladby F. Bendy. Další plány nebudu prozrazovat, to už by nebylo žádné tajemství (úsměv, pozn. autora).

Jak se Ti hraje s Petrem?

Petr Vašíček je vynikající hudební partner. Jelikož studoval dirigování, má široký přehled o tom co hraje, forma skladby, fráze, harmonický plán a záměr skladatele. Je spolehlivý, tím myslím, můžeme se na sebe spolehnout, opřít se jeden o druhého a to je na pódiu velmi důležité. A hlavně, je to MUZIKANT! Myslím že mohu i za něj říci, že se nám hraje spolu dobře. Oba vnímáme jeden druhého, a snažíme se vyhovět hudebním nápadům, které přicházejí v průběhu koncertu, někdy nečekaně, ale to je na “live - koncertu“ to nejhezčí a nejzajímavější.

Co Tě čeká?

Mám rozsáhlé plány, doufám, že budu mít dostatek sil a času vše zvládnout. Čeká mne spolupořádání a koncertování na dvou festivalech v srpnu v Praze a na přelomu října a listopadu ve Vilniusu (Litva). Také mě čeká příprava na natáčení skladeb F. Schuberta, nejspíše na přelomu roku 22/23, samozřejmě Berlín a mezi tím průběžné komorní koncerty v Praze. Samozřejmě jsou i další projekty, ale prozradím je, až se budou blížit k aktuálnímu naplnění.

Otázky pokládal Antonín Vrba

Markéta Fraňková se narodila v Karlových Varech. Na housle hraje od 4 let. Je laureatkou Kocianovy soutěže. Studovala  Plzeňskou konzervatoř a následně vysokou školu v Miláně - Conservatorio Giuseppe Verdi, potom Vytautas Magnus Universita - Music Academy v Litvě. Hrála v Mexiku, Japonsku, Německu, Holandsku, Itálii sólově i komorní hudbu. S Moldavskym symfonickým orchestrem v roce 2015 natočila své první sólové CD. S triem Bohemiae vyhráli první místo na celosvětové soutěži Art of Sound s programem S.Rachmaninov trio Elegiae.