Vinobraní, živý betlém, historie i archivní záběry ze zajímavých událostí v obci, to vše obsahuje nový dokument filmaře Adama Vitovského s názvem Hroznová Lhota.

Jeho premiéra, která se uskutečnila v sobotu a v neděli v hroznolhotském kulturním domě, vyvolala velký zájem místních obyvatel. Řada z nich na filmu spolupracovala, nebo se v něm objevila. Adam Vitovský na projektu, který podpořilo i vedení obce, pracoval více než dva roky, během nichž dopodrobna zmapoval život v obci, práci zdejších zájmových sdružení a spolků, působení slavného malíře Joži Uprky i jeho následovníků, nebo kulturní akce, do nichž se zdejší lidé rádi zapojují.

Působivé filmařské dílo na projekci ocenila starostka obce Jitka Vašicová a zaplněný sál je odměnil dlouhým potleskem.

Ivana Vitovská