Příroda kolem nás představuje nepřeberné množství tvarů a struktur, které můžeme poznávat jak očima, tak také pohmatem. Dokud tyto přírodní tvary větviček, kmenů, listů, lastur, květů, semen, peří vidíme a cítíme, znamená to, že nezapomínáme, odkud jsme, protože příroda je otištěna také v našem srdci. Toto se snažily vtisknout do svých obrázků děti z Azylového domu v Kyjově, pod metodickým vedením pracovnic a za vydatné podpory svých maminek.

Děti z Azylového domu Kyjov si Dětský den užily. Čekalo je zábavné odpoledne plné soutěží a her.
Do Azylového domu v Kyjově zavítaly pohádkové postavy. Dělaly radost nejen dětem

Pracovnice Azylového domu se v rámci tvořivých dílniček snaží naučit maminky smysluplnému a aktivnímu trávení času společně se svými dětmi. O tom, že se jim to daří, svědčí krásná umístění ve stejnojmenné výtvarné soutěži, kterou vyhlašuje Jihomoravský kraj.

V 5. kategorii (Otisk přírody) si děti vysoutěžily 2. místo za obraz ,,Zahrada-místo k životu“, 3. místo za obraz ,,Chválím tě země má“ a 7. místo za obraz ,,Jsme jako kvítí“.

Jitka Obrová

Azylového domu Kyjov