S nejistotou a obavami se ratiškovští hřibaři členové Mykologického kroužku připravovali na kvůli coronaviru odloženou jubilejní výstavu hub. Jestliže se počátek měsíce září vyznačoval bohatou nabídkou hub, s přibývajícími číslicemi v kalendáři se houby z lesa jakoby vytrácely. Z tohoto důvodu vyjeli těsně před zahájením výstavy někteří organizátoři do Beskyd, aby pojistili dostatek exponátů na výstavu.


Pořadatelé dodrželi slib z loňska a na panelech byly k shlédnutí nádherné fotografie hub od renomovaného ikonografa  (kreslíře i fotografa) Jiřího Polčáka, který by byl určitě potěšen zájmem návštěvníků o jeho dílo. Ratíškovický duchovní správce Jiří Čekal byl v čase zahájení hospitalizován v nemocničním zařízení a tak slavnostní žehnání provedl slavkovský pan děkan Milan Vavro. Ten se před pořádáním výstavy přiznal autoru těchto řádků, že byl několikrát "pytlačit " na Vracovsku při sběru těchto tajemných plodů lesa. Asi to bylo opětřízení Boží, že jeho maminka nám přivezla jindy velmi hojného klouzka obecného na kterého pořadatelé prostě nenarazili.


V neděli odpoledne byla výstava obohacena i o měcháče písečného. Houbu, která by se měla na písčitém podloží v našem okolí vyskytovat a kterou Petr Pribiš přivezl z 1600 kilometrů vzdálené Itálie.Určitým testem coronavirového onemocnění byl ryzec libovonný, který je nádherně cítit po kokosu, však se mu někde říká ryzec kokoska.Strmělka anýzka zase voněla pěkně po anýzu.

Venku je stále hezky. Navíc, hmyz už není tak dotěrný, jako v letním období.
Příroda podél Baťova kanálu žije vlastním životem. Nejvíce napilno má hmyz

Vulgárně řečeno "domorodci",, rozuměj ratíškovičtí, byli uspokojeni pohledem na ikonickou čirůvku zelánku ( známou pod pojmenováním "sviňúrka"), která se objevuje na čím dál méně místech. Velikostí zaujaly trstnatec lupenitý i vějířovec obrovský či lesklokorka pryskyřičnatá. I s ohledem na počasí měly bohaté zastoupení kuřátka, lišky. Ty totiž potřebují k plnému růstu dostatek vláhy. Bohatě byly zastoupeny  holubinky i ryzců bylo dost a hojný byl zastoupen i složitě určovatelný rod pavučinec.

S potěšením lze konstatovat zájem o houbařský atlas, pexeso i publikaci o Dúbravě. V neposlední řadě lze s potěšením kvitovat návštěvu výstavy žáky, žákyněmi i pedagogickým dozorem  nejen z místní školy a školek, ale i výpravu dvou autobusů školáků ze Sudoměřic. Poděkování si zaslouží odborný garant výstavy Roman Maňák, za rozlišení asi 250. druhů co byly vystaveni a neskonalý obdiv, úctu a poděkování si zaslouží celá "partyja" co tuto jubilejní přehlídku hub uspořádala. A že by před tímto sehraným kolektivem vyvstávala výzva dotáhnout tuto přehlídku hub do kulaté padesátky?

Václav Koplík
prezident Mykologického kroužku