„Metanové bubliny vznikají na dně rašelinišť, mokřadů, bažin, jezer, kde leží listí, zbytky rostlin nebo živočichů. Ty se působením bakterií postupně rozkládají a vzniká plyn metan, který se uvolňuje a vytváří bubliny. Bubliny stoupají na hladinu. Když pak začnou vodní plochy zamrzat, zamrzají i bubliny při stoupání vzhůru a tvoří rozmanité obrazce. Po té, co led roztaje, metan začne přirozenou cestou unikat do ovzduší," popisuje fotky Anna Hromková.

NEUNIKLO VÁM? Na nejvyšší vrchol Bílých Karpat vyráží hodonínský klub turistů už půl století