Nezapomněli jsme, ale protože by si kytičku přes týden moc neužily kvůli pracovnímu vytížení, nechali jsme to na pátek. Zároveň ředitel z recese popřál kolegům mužům k svátku Dne vstupu České republiky do NATO, protože i oni si minimálně potřepání pravicí zaslouží. Alespoň malou pozorností tak vedení domu znovu poděkovalo všem za ochotu, trpělivost a nasazení, se kterým v této nelehké době pomáhají zvládnout situaci.

Další akce byla ryze pracovní. Příroda se zrovna neptá, zdali je pandemie či zákaz pohybu. Prostě zavelí - je tady jaro a nechá roztát sníh a led, čímž se samozřejmě odhalí řada lidských neduhů. Těmi nejviditelnějšími jsou odpadky, a při našich procházkách a výpravách po okolí jsme si již na podzim všimli jednoho škaredého koutu v bažantnickém lesoparku.


V posledních týdnech se uklízí příroda na mnoha místech města Hodonína, a to prostřednictvím dobrovolného hnutí Samo se to neuklidí 2021. A tak jsme se neoficiálně připojili také a nasbírali poctivé dva pytle nejrůznějšího odpadu. Zároveň jsme se aktivitou na čerstvém vzduchu řádně odreagovali, neboť to už bylo vzhledem k sílícímu lockdownu na čase.


A ač to v Hodoníně s rozsahem katastru máme hodně stísněné, tak jsme jeho hranice neopustili. No ale kdybychom měli hrábě s o něco delšími násadami, tak už by to asi bylo na pováženou. Pššštttt…

Petr Srnec, ředitel

Zelený dům pohody, Hodonín