V přírodním areálu na Svatém Antonínku zájemce čekal program s přednáškami, mše svatá, večerní adorace, besedy, možnost rozhovoru s knězem či příležitost ke svátosti smíření. Někteří si také přinesli k podpisu knižní rozhovor Bůh své bitvy neprohrává, kde Vojtěch Kodet odpovídá na otázky Jana Paulase. Ve své závěrečné přednášce kněz připomenul, že prorok není ten, kdo předpovídá budoucnost, ale ten, kdo říká to, jak k nám právě teď promlouvá Bůh a co máme činit.

Program probíhal pod otevřeným nebem, vstup na všechny akce byl zdarma, aby mohl přijít opravdu každý. Mluvené slovo doplňovala živá hudba mladých muzikantů, která dotvářela příjemnou pokojnou atmosféru tohoto promodleného místa.

Kaple svatého Antonína Paduánského je barokní poutní kaple ze 17. století zasvěcená oblíbenému světci Antonínu z Padovy. Byl to portugalský františkánský mnich, teolog a kazatel, který působil na počátku 13. století a je uctíván po celém světě. Antonín kázal v kostelích, na náměstích i na pobřežích. Někdy jej údajně poslouchalo až třicet tisíc lidí. V legendě se vypráví, že v Rimini mu nechtěl naslouchat nikdo a tu ryby vystrčily hlavy z vody, aby slyšely jeho kázání. A pointa? Všichni obyvatelé Rimini se po tomto zázraku obrátili.

Vyobrazení této legendy najdeme v kapli na Svatém Antonínku. Nástěnné malby „Sv. Antonín káže rybám“ a „Sv. Antonín káže lidu“ nad bočními oltáři pocházejí z roku 1937 a jsou posledním dílem akademického malíře Jana Köhlera. Pozornost upoutá rozměrná plastika Večeře Páně nad hlavním oltářem, kterou v roce 1888 věnoval stavitel Slovák ze Strážnice.

Svatý Antonín paduánský je vzýván při hledání ztracených věcí, jako ochránce manželství i rodiček a jsou také zdokumentována četná uzdravení na jeho přímluvu. Ale není nad osobní zkušenost, byť by byla sebenepatrnější. Já jsem se v kapli modlila za nalezení korálkového náramku, který jsem už nějakou dobu postrádala. Nešlo o žádný drahý šperk, ale byl to dárek a ráda jsem ho nosila. Pomodlila jsem se, zanechala jsem v kasičce dar a pustila věc z hlavy. Jaké bylo moje překvapení, když jsem okamžitě po příjezdu domů na náramek narazila. Byl schovaný v jedné z kapsiček baťůžku, který jsem měla s sebou.(!) Náhoda? Ale krásná.

Marie Budíková

 

 

Foto: Marie Budíková

 

Antoníček1 – Tématem přednášek byla Ježíšova blahoslavenství.

 

Antoníček2 – Kaple sv. Antonína z Padovy pochází ze 17. století.