Od svého vzniku prošla knihovna mnoha změnami a měnila se i místa sídla. „Knihovna byla otevřena 1. července 1921 v budově na Masarykově náměstí. Zde na Národní třídě je od roku 1986, a i zde došlo k mnoha proměnám“ připomněla významné mezníky v historii knihovny její ředitelka Petra Špačková. Popřát k jubileu knihovny přišlo mnoho hostů z Hodonína i okolí. „Jsem moc rád, že knihovna prochází těmito změnami. Je to opravdu kulturní stánek, který je důstojným místem 21. století pro setkávání lidí všech generací. Knihovny už nejsou jenom místy, kam se chodí půjčovat knížky, ale proměňují se v místa s komunitním životem a v místa pro vzdělávání,“ řekl starosta města Libor Střecha

„Knihovna je o setkávání s lidmi, čteních s knihou, setkávání s hudbou, setkávání seniorských klubů, divadel a podobných aktivit, takže knihovna žije. A já přeji hodonínské knihovně, naší knihovně, dalších sto let plných krásných lidských vztahů, krásných knížek a života,“ popřála hodonínské knihovně Anna Hubáčková, senátorka za Hodonínsko.

V posledním desetiletí prošla budova na Národní třídě několika rekonstrukcemi, při kterých doznaly změn vnější i vnitřní prostory. V roce 2017 byl zřízen BiblioBox na vracení knih mimo otevírací dobu knihovny, vznikla moderní počítačová učebna se studiem DigiLab, v září 2019 dostali mladí k dispozici klub Zašívárnu, senioři mají také své prostory v místnosti Pro Senior. Všechna oddělení prošla modernizací, budova je bezbariérová. V roce 2020 bylo modernizováno sociální zařízení. Letos přibyla klidová zóna, ve které mohou čtenáři a návštěvníci v příjemném prostředí relaxovat, číst knihy nebo časopisy, nebo poslouchat hudbu.

Knihovna vykonává také funkci regionální knihovny, metodicky řídí 79 knihoven a knihovníky na Hodonínsku, Veselsku a Kyjovsku a zapůjčuje jim knihy ze svého výměnného fondu.

Městská knihovna Hodonín má i svoji pobočku v Brandlově ulici. V roce 2020 měla knihovna 4 497 registrovaných čtenářů, z toho bylo 1 495 dětí do 15 let. Knihovnu ve stejném roce navštívilo 87 702 návštěvníků, z toho fyzických návštěv bylo 52 989.

 

Josef Horníček