Oblastní charita Hodonín provozuje Mobilní hospic, jehož tým tvoří lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovník, duchovní a psychoterapeut. Tito se starají o nevyléčitelně nemocné v jejich domácím prostředí. Ve sbírce pomáhalo okolo 50 dobrovolníků, zejména studentů z Gymnázia Hodonín a Integrované střední školy Hodonín, kteří chodili s košíky v ulicích města a nabízeli koláče.

Do sbírky se zapojilo i několik místních škol a firem, které si koláče předem objednali a žáci a zaměstnanci si tak mohli pochutnat na koláčích s přidanou hodnotou dobrého skutku. Celkový výtěžek sbírky z charitních pokladniček a platebních terminálů byl 268.001 korun. Prostřednictvím darovacích smluv se přispělo na naši Mobilní hospicovou péči sv. Filipa Neri částkou 70.030 korun.

Koncert Tublatanky v Plzni, 28. 9. 2023.
Koncert Tublatanky v Hodoníně: 40 let oslavili novým albem a nevídaným zážitkem

Získané finanční prostředky budou použity na nákup zdravotnického materiálu a nezbytných potřeb pro péči pro osoby v domácím prostředí. Všem, kteří se do sbírky zapojili, z celého srdce děkujeme. Vážíme si Vaší pomoci.