Sklepy začali v 15. století budovat sami vinaři se sousedskou a příbuzenskou výpomocí a pod dohledem zednického mistra. Během válečných konfliktů v 15, 16. a 17. století lidé využívali sklepy také jako úkryt. Strážnicko bylo nejsilnější baštou husitství na  Moravě  a  stálo  v čele.  Když  pak  došlo  ke známým husitským válkám, bylo pustošeno celé strážnické pan­ství. Významná byla i jeho úloha na konci druhé světové války. V březnu roku 1945 ustupovalo Petrovem maďarské a pak i německé vojsko před vítěznou Sovět­skou armádou. Od začátku dubna bylo slyšet dělo­střelbu a přeletovali bojoví letci. Lidé se schovávali do krytů, hlavně do sklepů v Plžích. Ve vesnici byl tajně připraven sedmičlenný národní výbor, s proza­tímním předsedou Tomášem Spružinou, který měl pomáhat postupující Sovětské armádě a po osvobození převzít správu obce.

Souboru nejhodnotnějších vinařských staveb na Moravě dominují barokní tvary s vypjatým obloukem nad zaklenutým vchodem do předsklepí. Šířka sklepa se většinou pohybuje kolem tří metrů, délka dosahuje patnácti, výjimečně i více metrů. Vrstva hlíny nad sklepem a její síla napomáhá udržovat příznivé vnitřní klima ideální pro skladování a delší trvanlivost vína. V předsklepí se nacházela lisovna, kde se lisovaly hrozny a zpravidla se tu nacházela i společenská místnost se stolem a židlemi k přátelskému posezení a "koštování" vína. 

K zajištění tohoto významného souboru vinohradnických staveb a k prohloubení jejich ochrany prohlásilo ministerstvo kultury v září roku 1983 vinné sklepy v Petrově-Plžích za státní památkovou rezervaci. Petrov - Plže jsou tak nejstarší vesnickou památkovou rezervací u nás.

Podobné vinné sklepy návštěvníci najdou například v obcích Velké Pavlovice, Pavlov, Bořetice, Prušánky, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Hnanice, Vrbice, Šatov, Dolní Kounice, Chvalovice, Jaroslavice, Perná, Novosedly, Popice, Drnholec, Kobylí, Němčičky, Strážnice,Zaječí a na dalších místech.

V termínu 23. až 24. dubna roku 2022 vinaři z Plží představí svá vína při 29. ročníku Festivalu otevřených sklepů.