Poslední sobota v srpnu byla ve Strážnici ve znamení pokory, děkování i upřímné radosti z výsledků celoroční práce. Počasí bylo nejisté, přesto se u sochy sv. Floriána ve Starém městě ve Strážnici sešlo mnoho krojovaných k požehnání úrody. Poté následoval průvod do kostela Panny Marie na mši svatou. Po mši už si lidé dopřáli občerstvení při dechové hudbě Svárovanka.

Rostislava Svobodová