Součástí historie města byl i život romské komunity, která obývala místo dnešní Luční ulice. Podle statistik žilo na Moravě a ve Slezsku 2139 osob romského původu. Ve Strážnici v době první republiky mohlo být podle velmi hrubých odhadů přibližně kolem 80 Romů. Vzhledem k tomu, že byli trvale usazeni, živili se jako příležitostní dělníci a nádeníci. Jejich přítomnost ve městě například z pohledu kulturního byla znát, neboť to byli výborní muzikanti, a dokonce měli i svůj divadelní spolek.

V období německé okupace v letech 1939 - 1945 došlo k jejich systematické likvidaci, na základě výnosu ze 16. prosince 1942 byli Romové deportováni do koncentračních táborů. V důsledku toho přišlo o život 75 strážnických Romů, což prakticky znamenalo konec jejich komunity v našem městě. Domů po roce 1945 se totiž vrátili pouze jednotlivci z rodiny Kýrů.

Walter Bartoš