Podpořit Diecézní charitu Brno mohou lidé přímo na webu www.trikralovasbirka.cz prostřednictvím online kasičky, kde si i sami zvolí konkrétní Charitu, které pomohou. Na webu sbírky a brněnské Charity jsou pro dárce připraveny i video dárky, které budou virtuálně šířit tříkrálovou radost a požehnání, které ke sbírce neodmyslitelně patří. „Osobní setkávání je samozřejmě jedním z pilířů sbírky a jen velmi neradi o něj přicházíme. Zpřísněná opatření nám však neumožní koledování ve skupinkách v ulicích uskutečnit,“ říká hlavní koordinátorka Gabriela Víšová. „Nechceme však ochudit dárce o zážitek z koledy ani o požehnání, které koledníci do domů přinášejí. Víme, že řada lidí se na koledu těší. Snažíme se proto využít všech možností, které nám nabízí online prostor,“ dodává Gabriela Víšová. Sbírka je připravena ve virtuální podobě na stránkách www.trikralovasbirka.cz, kde všem lidem dobré vůle zazpívají malí koledníci a odtud je také možné do sbírky přispět prostřednictvím online pokladničky. Ta bude na stránkách až do 30. dubna.

Pan Antonín Růžička z Rosic.
Čtenář Deníku Růžička vzkazuje: My se viru nebojíme. Necháme se očkovat

Tři krále i dárce hlídá PES

Na celostátní úrovni připravila Charita Česká republika krizový plán a doporučila postup pro různé stupně omezení. V 5. stupni PES, který je aktuálně platný, je zakázáno koledování pro celé území státu. Koordinátoři sbírky však mohou umísťovat statické pokladničky na veřejně přístupná místa, vhazovat do poštovních schránek letáky informující o online koledě nebo obnovovat požehnání v podobě nápisů nade dveřmi. Tito lidé nebudou oblečeni v kostýmech králů a s dárci se nepotkají.

Pokud bude epidemiologická situace příznivější, může být v budoucnu koleda v ulicích v omezeném režimu za dodržení přísných opatření obnovena. Termín koledování byl mimořádně prodloužen až do 24. ledna 2021. Zda se bude v konkrétní obci či městě v průběhu ledna koledovat, záleží na rozhodnutí Diecézní charity Brno, která zohlední aktuální situaci i vlastní možnost zajistit bezpečí koledníků a dárců v souladu s platnými nařízeními. Aktuality uvedou

webové stránky www.dchb.brno.cz a stránky jednotlivých oblastních charit. Pracovníci Charity mají s dodržováním přísných hygienických pravidel zkušenosti ze sociálních i zdravotních služeb, a proto věří, že se jim povede dodržet je i při koledování.

Očkování proti Covidu podstoupili záchranáři na jižní Moravě.
Na jižní Moravě začali s očkováním záchranářů, první byli zdravotníci v Brně

Diecézní charita Brno a online

Diecézní charita Brno se od 1. ledna 2021 zaměří na komunikaci přes webové stránky a sociální sítě. Kvůli ochraně zdraví se neuskuteční tradiční doprovodné akce, stánky v centru města či průvod. „Stále ale hledáme nové cesty, jak Tříkrálovou sbírku a její poselství přinést lidem. Na našem webu proto lidé najdou video pozdravy od známých osobností, benefice, video požehnání nebo speciální online hru. Při hře budou lidé například virtuálně otevírat zajímavé brněnské dveře,“ prozradil ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Online podpořil Tříkrálovou sbírku i diecézní biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle. Upozornil, že současná doba klade větší nároky na vnitřní klid a pokoj. „Nebojte se, vstupujete do dobrodružství, které má pomoci všem potřebným lidem,” požehnal biskup.

Letos poprvé lze přispívat také přímo na webu Tříkrálové sbírky www.trikralovasbirka.cz, kde bude až do 30. dubna otevřena aplikace online kasička. Diecézní charita Brno proto připravila i podrobný návod, který poradí, jak snadno postupovat. „Důležité je, že dárci mají i v online prostředí možnost přispět na konkrétní Charitu. Jednoduše si ji zvolí přímo v online kasičce podle názvu nebo PSČ,“ dodal ředitel Haičman.

Na brněnském výstavišti probíhá antigenní testování veřejnosti na onemocnění koronavirem.
Redaktor Deníku na testu: špejle v nose a bylo zle. Vyšlo to až na čtvrtý pokus

Peníze pro potřebné

Jsou to pochopitelně dárci, kteří rozhodnou, zda sbírku finančně podpoří – a tím pomohou lidem v nouzi. Za dvacet let pomohla sbírka zlepšit tisíce charitních služeb a jejich prostřednictvím i desítky tisíc životů charitních klientů. Takzvané záměry – tedy účel, kde vybrané peníze pomohou, se schvalují každoročně předem. Pravidelně díky tříkrálovým přispívatelům Charita obměňuje například vozy pro pečovatelky a ošetřovatelky, které za klienty najedou ročně v terénu statisíce kilometrů. V čerstvých záměrech je tak uvedeno zakoupení vozidla pro charitní odlehčovací službu domácího hospice Bárka v Jihlavě. Dalšími plány jsou například pomoc osobám s těžkým zdravotním postižením prostřednictvím služby osobní asistence Znojmo, podpora domácího hospice Porta Vitae zajišťujícího péči o nevyléčitelně nemocné pacienty a jejich pečující rodiny v Tišnově. V Brně chce Charita využít získané peníze na rozvoj Charitní záchranné sítě.

Další možnosti sbírky

Sbírka je otevřená celoročně – přispívat lze na účet na účet 66008822/0800 u České spořitelny, variabilní symbol pro BRNO 77706100, a to bankovním převodem i kartou on-line. Jednorázově i trvale lze sbírku podpořit zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS KOLEDA 30, DMS KOLEDA 60 či DMS KOLEDA 90, DMS TRV KOLEDA 30, DMS TRV KOLEDA 60 či DMS TRV KOLEDA 90.

SIMONA CÍCAŘOVÁ

Diecézní charita Brno