Hlavice femuru je nedílná součást stehenní kosti, k jejímu odběru a dalšímu využití tak může dojít pouze při úplné náhradě kyčelního kloubu. K totální endoprotéze se ortopedové uchylují v případech, kdy konzervativní léčba nestačí. Častými důvody jsou například artróza a jiná kloubní onemocnění, anebo kostní nádory. „Při operaci je vyjmuta hlavice kosti stehenní a nahrazena umělým kloubem. Odstraněná část kosti se obvykle likviduje jako biologický odpad, nicméně pacient ji může darovat pro léčebné účely. Potenciálně vhodné dárce proto před operací lékař osloví. Vysvětlí jim, že část jejich kosti ještě může posloužit jiným pacientům,“ přibližuje Zdeňka Kubíčková, vrchní sestra kyjovské ortopedie, proces, který odběru předchází.

Bez písemného souhlasu pacienta kostní tkáň nelze odebrat. Následuje posouzení zdravotní způsobilosti žijícího dárce, který je před odběrem vyšetřen pro vyloučení infekčních onemocnění (např. HIV, žloutenka, syfilis). Půl roku po odběru pak probíhá ještě jedno kontrolní vyšetření. „Nesetkáváme se s případy, kdy by nám pacienti odběry odmítali, naopak bývají vstřícní. Zpravidla je zajímá, kam se kost zasílá a k jakému účelu,“ dodává Zdeňka Kubíčková. Nejčastěji se odebraná tkáň používá jako surovina pro výrobu léčivých přípravků anebo právě k transplantaci jinému pacientovi. Například jako výplň kostních defektů, při zlomeninách, při páteřních operacích či dentální a obličejové chirurgii. Úloha lidských tkání je v takových případech stále nezastupitelná. Tkáň je příjemci poskytnuta pod anonymním kódem a ten se tak nikdy nedozví identitu dárce. Konkrétní informace o využití ale nezískají ani dárci.

Kyjovská nemocnice je jediným zařízením na Hodonínsku, kde hlavici femuru odebírají. „Ročně se na naší ortopedii uskuteční 50-60 odběrů hlavice femuru. Odběrové středisko musí splňovat přísná kritéria kvality definovaná zákonem. Hodnotí se například vybavení pracoviště, personální obsazení, nebo třeba odborná kvalifikace personálu,“ vysvětluje ředitel kyjovské nemocnice Lubomír Wenzl.

Darování tkáně je nezištný akt a dárci nenáleží finanční ani jiná odměna. Neprofituje z ní ani nemocnice, materiál předává Národnímu centru tkání a buněk v Brně, kde dochází k dalšímu zpracování.

Filip Zdražil